Now showing items 1-3 of 3

 • Řešení dřevěných halových konstrukcí 

  Šigutová, Petra
  Předmětem mé diplomové práce je statická analýza různých typů příhradových nosníků na velké rozpětí. V úvodu se věnuji příhradovým nosníkům – jejich geometrii, statickému působení a namáháni prutů. V hlavní části se zabývám ...
 • Statická analýza konstrukce administrativní budovy 

  Koch, Filip
  Diplomová práce se zabývá statickou analýzou nosné konstrukce polyfunkčního objektu atypického půdorysného tvaru. Práce obsahuje statické posudky hlavních prvků konstrukce. Spodní stavba je provedena ze železobetonu. Horní ...
 • Studie chování konstrukcí dřevěných lávek 

  Vitásková, Petra
  Diplomová práce „Studie chování konstrukcí dřevěných lávek“ se zabývá statickými modely dřevěných mostů a lávek. Práci tvoří především studie chování historického dřevěného mostu v obci Černvír na Vysočině. Na základě ...