Now showing items 1-4 of 4

 • Nosná železobetonová konstrukce objektu administrativní budovy 

  Ferencz, Balázs
  Diplomová práce se zabývá návrhem a dimenzováním vybraných konstrukčních prvků nosné železobetonové konstrukce administrativní budovy podle mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti. Pro výpočet se používal ...
 • Statické řešení bazénu v novostavbě horského hotelu 

  Krtička, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem bazénové nádrže podepřené sloupy a stěnami. Nádrž je navržena jako plavecký bazén s půdorysnými rozměry 25x10 m a měnící se hloubkou 1,2 až 1,8 m. Podepření bazénu je ...
 • Statické řešení novostavby administrativní budovy 

  Stehno, Pavel
  V této diplomové práci se zabývám statickým řešením novostavby administrativní budovy. Nosné prvky jsou posouzeny podle mezního stavu únosnosti. Statický výpočet zahrnuje dimenzování stropní desky se žebry, nejvíce namáhaného ...
 • Statické řešení založení novostavby horského hotelu 

  Velecká, Renata
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením části základové desky horského hotelu. Jsou provedeny 2 varianty výpočtu – zjednodušený (tvz. obrácený strop) a výpočet pomocí výpočtového modulu SOILIN. Součástí práce je i ...