Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh modernizace železniční stanice Polička 

    Zvejška, Ivo
    Cílem diplomové práce je návrh rekonstrukce železniční stanice Polička, tak aby splňovala podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. V té souvislosti bylo nutno navrhnout nástupiště s výškou nástupní ...