Now showing items 1-1 of 1

  • Statické řešení založení novostavby horského hotelu 

    Velecká, Renata
    Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením části základové desky horského hotelu. Jsou provedeny 2 varianty výpočtu – zjednodušený (tvz. obrácený strop) a výpočet pomocí výpočtového modulu SOILIN. Součástí práce je i ...