Now showing items 1-3 of 3

 • Tvorba 3D modelu hradu Kumburk 

  Andrle, Jan
  Předmětem této diplomové práce je tvorba dokumentace zříceniny hradu Kumburk formou digitálního 3D modelu fotogrammetrickou metodou s využitím optické korelace. Textová část práce popisuje způsob budování bodového pole, ...
 • Zaměření budovy hospice v Rajhradě 

  Papež, Jakub
  V této diplomové práci byl vytvořen 3D model a stavební výkresy budovy hospice v Rajhradě. Tyto produkty slouží provozovateli pro správu budovy, plánování rekonstrukcí a přístaveb. V úvodní části práce jsou uvedeny informace ...
 • Zpracování dokumentace hospicu v Rajhradě 

  Poledňák, Jindřich
  Předmětem diplomové práce je tvorba 3D modelu a stavebních výkresů hlavní budovy hospice v Rajhradě. Úvodní část obsahuje seznámení s lokalitou a popis měřických prací. Dále je práce věnována 3D modelování v softwaru AutoCAD ...