Now showing items 1-1 of 1

  • Most na křižovatce v Brně 

    Kyzlink, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením mostní nosné konstrukce na rampě v Brně. Silniční most křižuje silnici I/42 a železniční trať. Most je součástí VMO Brno. Konstrukce je navržena z předpjatého betonu. Posouzení ...