Now showing items 1-1 of 1

  • Přestavba Janečkova mlýna 

    Owczarzy, Denis
    Úkolem diplomové práce bylo vypracování stavební dokumentace pro realizaci stavby a to včetně projektu specializace. Jedná se o přestavbu objektu stávajícího mlýna a jeho konverzi na objekt penzionu. Navržená rekonstrukce ...