Now showing items 1-1 of 1

  • Asfaltové směsi s použitím vyššího množství R-materiálu 

    Mucha, Bohumír
    V úvodu diplomové práce je popsána asfaltová směs typu asfaltový beton a její základní vlastnosti. Hlavním bodem práce je porovnávání funkčních vlastností asfaltových směsí s přídavkem většího obsahu R-materiálu a různých ...