Now showing items 1-1 of 1

  • Obytný dům ERASMUS, Brno 

    Kolibač, Radek
    Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a posoudit typické prvky 5. nadzemního podlaží monolitické železobetonové konstrukce obytného domu. Vodorovné nosné konstrukce tvoří spojitá deska o šesti polích se ztužujícími ...