Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova 

    Sviták, Roman
    Diplomová práce je zaměřena na přípravu realizace víceúčelového domu Brno – Klíčova. Obsahem práce je stavebně technologická studie, na kterou navazuje stavebně technologický projekt. Cílem diplomové práce je určit zdroje ...