Now showing items 1-1 of 1

  • Hotel Rákosníček 

    Nárožný, Jakub
    Pětipodlažní objekt, který je komunikačně spojen vnitřním schodištěm a výtahem. Podzemní podlaží je tvořeno skladovacími prostory pro restauraci a hotel, strojovnami pro výtahy a vzduchotechniku. V prvním nadzemí se nachází ...