Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení rizik ve stavebním podniku 

    Resl, Jan
    Předmětem diplomové práce je rozbor problematiky řízení rizik ve stavebním podniku, především pak v kontextu realizace stavebních zakázek. První část je věnována používané terminologii a obsahovému výkladu příslušných ...