Now showing items 1-1 of 1

  • Dynamická analýza konstrukce zatížená seismickým zatížením 

    Šulerová, Zdeňka
    Tato diplomová práce se zabývá výpočtem odezvy železobetonové konstrukce na účinky seizmického zatížení. Byla provedena časová a spektrální analýza, které jsou uvedeny jako možné způsoby výpočty v normě EN 1998-1:2004. ...