Now showing items 1-1 of 1

  • Multikriteriální riziková analýza na vybrané lokalitě toku 

    Marková, Ivana
    Diplomová práce se zabývá zpracováním map multikriteriální rizikové analýzy na základě dostupných podkladů v souladu se směrnicí 2007/60 ES a metodikou MŽP ČR 2012 na vybrané lokalitě toku Dřevnice v kilometru 2,340 – 16,633.