Now showing items 1-1 of 1

  • Statické řešení bazénu v novostavbě horského hotelu 

    Krtička, Jakub
    Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem bazénové nádrže podepřené sloupy a stěnami. Nádrž je navržena jako plavecký bazén s půdorysnými rozměry 25x10 m a měnící se hloubkou 1,2 až 1,8 m. Podepření bazénu je ...