Now showing items 1-2 of 2

  • Zajištění stavební jámy a založení objektu CARLA Brno 

    Novák, Michal
    Úkolem této diplomové práce je staticky vyhovující a hospodárný návrh zajištění stavební jámy a založení objektu Carla Brno. Výpočtová část bude řešena programem GEO5. Součástí práce je také popis technologického postupu ...
  • Založení mostu 

    Ščudla, Martin
    Tématem této práce je návrh založení mostu o 5 polích v Ostravě Svinov včetně zajištění stavebních jam. Most je založen na skupinách vrtaných velkoprůměrových pilot. Návrh a posouzení bylo provedeno v programu GEO 5. Práce ...