Now showing items 1-1 of 1

  • Diagnostika poruch a vad podlah v bytové a občanské výstavbě 

    Vrtal, Roman
    Předmětem předkládané diplomové práce je popis procesu přípravy, realizace a následného ošetřování podlah na bázi síranu vápenatého, včetně problémů, které s danou problematikou souvisí. Práce si klade za cíl podrobně ...