Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomický návrh betonové stropní desky administrativní budovy 

    Válek, Jakub
    Ekonomika statického návrhu je v dnešní době často rozhodují faktor při výběrovém řízení. Práce pojednává o ekonomickém návrhu stopní konstrukce polyfunkční budovy. Jsou zde uvedeny tři varianty návrhu s ohledem na druhý ...
  • Modelování a statická analýza stropní konstrukce v programu ANSYS. 

    Obršlík, Petr
    Diplomová práce se zabývá především modelováním a statickou analýzou stropní konstrukce v klasickém prostředí programu ANSYS. Úvodní část je zaměřena na ověření správnosti modelu nejvíce namáhané části konstrukce s jednoduchým ...