Now showing items 1-2 of 2

  • Skladovací hala ve Znojmě - stavebně technologický projekt 

    Holubová, Jolana
    Diplomová práce řeší realizaci objektu skladovací haly a související stavební práce. Podrobněji se zabývá technologickými předpisy pro demolici nevyužívaných objektů, založení objektu na pilotách a montáž ocelové konstrukce. ...
  • Stavebně technologický projekt ZŠ Otevřená, Brno - Žebětín 

    Novák, Martin
    Stavebně – technologický projekt základní školy, v městské části Brno – Žebětín, obsahuje technickou zprávu, posouzení širších dopravních vztahů, časový a finanční plán stavby, hlavní technologické etapy hl. stavebního ...