Now showing items 1-1 of 1

  • Numerická analýza smršťování vybraných silikátových kompozitů 

    Drbušková, Magdaléna
    Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první, teoretické části je popsána problematika smršťování včetně porovnání české normy a Model Code 2010, Vol. 1. Druhá, praktická část diplomové práce se zaměřuje na numerickou ...