Now showing items 1-1 of 1

  • Residential Building 

    Buiglová, Kristýna
    Diplomová práce, kterou jsem vypracovala je projektovou dokumentací stavební části k provedení novostavby bytového domu. Navržený bytový dům je umístěn na pozemku parcela č. 109/7, v k. ú. Lazce, v obci Olomouc. Související ...