Now showing items 1-1 of 1

  • Dům krátké cesty v Brně 

    Kejdová, Veronika
    Lokalita se nachází v Brně, na okraji městské části Brno – střed. Území je vymezeno ze severu ulicí Zderadovou, v západní části se nachází ulice Masná, z jižní strany území uzavírá ulice Hladíkova a z východu nábřeží řeky ...