Now showing items 1-1 of 1

  • Obecní dům 

    Pecková, Kateřina
    Cílem diplomové práce je návrh Obecního domu v obci Habrovany u Vyškova. Budova je navržena v mírném svahu, půdorys je nepravidelný, výška objektu v jednotlivých částech rozdílná. Konstrukční system budovy je stěnový ...