Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace návrhu velkých technologických celků 

    Krňávek, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace stavebního návrhu velkých technologických celků. Hlavní důraz je přitom kladen na zapojení dostupných optimalizačních prostředků při návrhu nosných konstrukcí těchto ...