Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocování dopravního hluku 

    Mejzlík, Martin
    Diplomová práce se zabývá problematikou dopravního hluku, jeho měřením a vyhodnocováním. Teoretická část se soustřeďuje jednak na základní informace o akustice, ale také popisuje a analyzuje zdroje hluku na styku ...