Now showing items 1-2 of 2

  • Energeticky uvědomělá rekonstrukce rodinného domu 

    Bohutínský, Zdeněk
    Cílem práce je návrh nejlepšího opatření z energetického hlediska pro rodinný dům. Pro objekt je proveden nejprve energetický posudek a podle výsledků posudku jsou vypracovány varianty opatření. Dále je na základě výsledků ...
  • Návrh vytápění z pohledu primární energie 

    Jurka, Vít
    Diplomová práce řeší návrh vytápění z pohledu primární energie v daném objektu. Objekt se nachází v Brně a je využíván jako rodinná vila s bazénovou halou. Předmětem práce je výběr vhodné varianty ze tři zdrojů tepla ...