Now showing items 1-5 of 5

 • Nosná železobetonová konstrukce administrativní budovy 

  Král, Václav
  Diplomová práce se zabývá návrhem hlavní částí nosné konstrukce železobetonového skeletu administrativní budovy. Řešenými prvky jsou lokálně podepřená stropní deska, ztužující obvodové žebro, vnitřní sloup, stěna a základový ...
 • Nosná železobetonová konstrukce prodejny a skladu sportovního vybavení 

  Hasala, Ivo
  Cílem mé diplomové práce je statické posouzení prvků železobetonové budovy o dvou nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží. Řešenými prvky jsou piloty, střešní deska D1, sloup S1 ve 2NP, schodiště SK1 v 1NP, žebro ...
 • Polyfunkční dům v Uherském Hradišti 

  Maňásková, Kristýna
  Předmětem diplomové práce je zpracování stavební technické části projektové dokumentace pro realizaci stavby – Polyfunkční dům v Uherském Hradišti. Objekt je třípodlažní s obytným podkrovím a garážemi v suterénu. Pozemek ...
 • Statické řešení bazénu v novostavbě horského hotelu 

  Krtička, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem bazénové nádrže podepřené sloupy a stěnami. Nádrž je navržena jako plavecký bazén s půdorysnými rozměry 25x10 m a měnící se hloubkou 1,2 až 1,8 m. Podepření bazénu je ...
 • Víceúčelový dům 

  Pánek, Martin
  Hlavní náplní této diplomové práce je návrh pěti-podlažního víceúčelového domu. Dům je rozdělen na hlavní obytnou část, ke které přísluší především obytné buňky dostupné po schodišti z přízemí a dále sklepní boxy a kočárkárna. ...