Now showing items 1-2 of 2

  • Dům s pečovatelskou službou 

    Kleknerová, Kateřina
    Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením domu s pečovatelskou službou. Jedná se o čtyř podlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Konstrukční systém je zděný z cihelných bloků. Stropy jsou řešeny jako ...
  • Sportovní centrum 

    Kalous, Tomáš
    Téma diplomové práce je novostavba sportovního centra v Rychnově nad Kněžnou. Objekt je nepodsklepený dvoupodlažní, osazen do mírně svažitého terénu. Budova je navržena ze systému Porotherm se stropními panely Spiroll. ...