Now showing items 1-2 of 2

  • Nadzemní parkovací dům 

    Pevner, Jan
    Práce je zaměřena na návrh a posouzení vybraných nosných prvků jednoho nadzemního podlaží monolitické betonové konstrukce a schodiště. Veškeré výpočty jsou provedeny v souladu s Eurokódem 2.
  • Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči 

    Vacek, Jiří
    Práce se zabývá urbanistickými úpravami nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči. Hledá příčinu problému disfunkce v rámci lokálních i širších vztahů k okolí. Nabízí možné řešení vedoucí k rehabilitaci funkce nábřeží, jeho zprůchodnění, ...