Now showing items 1-1 of 1

  • Energy passive block of apartments 

    Niesner, Daniel
    Cíl projektu je zpracování projektové dokumentace pro stavbu Energeticky pasivního bytového domu spolu s návrhem nuceného větrání s rekuperační jednotkou. Návrh budovy je koncipován jako budovou s plochou střechou, ...