Now showing items 1-2 of 2

  • Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči 

    Vacek, Jiří
    Práce se zabývá urbanistickými úpravami nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči. Hledá příčinu problému disfunkce v rámci lokálních i širších vztahů k okolí. Nabízí možné řešení vedoucí k rehabilitaci funkce nábřeží, jeho zprůchodnění, ...
  • Výzkum příčin vzniku poruch betonových prvků typu Face Block 

    Eger, Lukáš
    Diplomová práce je zaměřená na analýzu vlivů, které způsobují defekty betonových tvárnic. Zkušenosti z praxe ukazují, že defekty tvárnic se velmi často projevují ve formě trhlin. Velká míra výskytu defektů je přisuzována ...