Now showing items 1-1 of 1

  • Cena stavebního podniku a jeho pozice na trhu 

    Solodilova, Liudmyla
    Předmětem této diplomové práce je provedení ocenění podniku TOPGEO BRNO, spol. s r.o. výnosovými metodami oceňování – metodou diskontovaných peněžních toků (DCF), metodou ekonomické přidané hodnoty (EVA) a také majetkovou ...