Now showing items 1-2 of 2

  • Vytápění polyfunkčního objektu 

    Slovák, Zdeněk
    Diplomová práce se zabývá návrhem systému vytápění v polyfunkčním objektu. Projekt řeší vytápění samostatně stojícího polyfunkčního objektu v Kostelci nad Ohří. Objekt má 1 podzemní podlaží a 2 nadzemní podlaží. Objekt je ...
  • Vytápění staveb. objektu zdroji na různé druhy paliv s vyhodnocením ekonomické výhodnosti 

    Dvořák, Václav
    Tato práce se zabývá tématem „Vytápění stavebního objektu zdroji na různé druhy paliv s vyhodnocením ekonomické výhodnosti“. Na toto téma je zpracována teoretická část, následně je téma aplikováno na zadané budově. Projekt ...