Now showing items 1-3 of 3

 • Kvalifikační požadavky zadavatele u vodohospodářských staveb 

  Hartman, Jan
  V diplomové práci jsou vysvětlovány pojmy, které souvisí s veřejnou zakázkou. Největší pozornost je věnována jednotlivým typům kvalifikačních předpokladů. Hlavním cílem je porovnání kvalifikačních předpokladů veřejných ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Haase, Jan
  Diplomová práce se věnuje procesu zadávání stavební zakázky a její získání z pohledu stavebního podniku. Práce je zaměřená na tvorbu cenové nabídky do veřejné obchodní soutěže ze strany uchazeče. Jsou zde uvedeny poznatky ...
 • Optimální náklady stavební výroby s ohledem na cenu 

  Vopařil, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá optimálními náklady stavební výroby s ohledem na cenu. V první teoretické části je popsán zákon o zadávání veřejných zakázek, náležitosti zadávací dokumentace, lhůty pro sestavení nabídek. V ...