Now showing items 1-1 of 1

  • Stavebně technologický projekt rekonstrukce nádraží v Šumperku 

    Krutílková, Lucie
    Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí nádraží v Šumperku. Na toto téma je zpracován časový plán, zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, rozpočet, návrh strojní sestavy,zajištění ochrany zdraví pracovníků při práci ...