Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingové systémy malých a středních stavebních firem 

    Muškát, Petr
    Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit efektivní systém databáze, sloužící zároveň jako zdroj informací. Navržený systém má za úkol ulehčit a zjednodušit přehlednost interních firemních informací o zákaznících ale také ...
  • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

    Nečková, Hana
    Konkurenční tlak panující na stavebním trhu, zvyšující se nároky investorů, nestabilní ekonomická a politická situace. To jsou faktory, které nutí stavební podniky k efektivnějšímu řízení a přípravě zakázek. Cílem této ...