Now showing items 1-1 of 1

  • Most na rampě 

    Otevřel, Rostislav
    Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením půdorysně zakřiveného silničního mostu, jež je součástí mimoúrovňové křižovatky převádějící směrově rozdělenou komunikaci a tramvajovou trať MHD v Brně. Jsou navrženy 4 varianty ...