Now showing items 1-1 of 1

  • Odbavovací hala 

    Kubíček, Ján
    Tato práce se zabývá vypracováním návrhu a posouzení nosné ocelové konstrukce jednolodní odbavovací haly pro mezinárodní letiště Pardubice. Návrh je zpracován ve dvou variantách, ze kterých je vybrána jedna, která je dále ...