Now showing items 1-1 of 1

  • Založení objektu v Karlových Varech 

    Hrdý, Roman
    Tato diplomová práce se zabývá založením polyfunkčního domu v Karlových Varech. Cílem je navrhnout bezpečné, hospodárné a funkční řešení pro pažení podzemních pater budovy a návrh základových konstrukcí.