Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování dokumentace hospicu v Rajhradě 

    Poledňák, Jindřich
    Předmětem diplomové práce je tvorba 3D modelu a stavebních výkresů hlavní budovy hospice v Rajhradě. Úvodní část obsahuje seznámení s lokalitou a popis měřických prací. Dále je práce věnována 3D modelování v softwaru AutoCAD ...