Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv stavební konstrukce na tepelnou zátěž prostoru 

    Výravská, Zdeňka
    Diplomová práce se zabývá vlivem obvodové konstrukce na tepelnou zátěž prostoru. Posuzován je vliv průsvitné i neprůsvitné konstrukce. Pro dvě varianty průsvitné konstrukce je zpracován projekt vzduchotechnického systému. ...