Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh předpjaté nádrže 

    Štramberský, Martin
    Předmětem diplomové práce je statický návrh předpjaté nádrže pro ropné látky, studie řešení vhodného tvaru skořepiny a jejího vzepětí pro zastřešení a studie vlivu uložení vnitřní stěny nádrže na velikost vnitřních sil. ...