Now showing items 1-2 of 2

  • Restaurace s vyhlídkou 

    Bittman, Jaroslav
    Cílem zadaného tématu diplomové práce „ Restaurace s vyhlídkou“ je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt se nachází v městské části Brno – Veveří. Jedná se o novostavbu, na místě nynější autodílny ...
  • Základní škola 

    Šmejdířová, Zuzana
    Tématem diplomové práce je návrh základní školy pro první a druhý stupeň, která je situována v městské části Pardubičky ve městě Pardubice. Jedná se o čtyřpodlažní objekt, kde se bude nacházet celkově 18 kmenových učeben ...