Show simple item record

New Elements of Heat Transfer Efficiency Improvement in Systems and Units

dc.contributor.advisorJegla, Zdeněken
dc.contributor.authorTurek, Vojtěchen
dc.date.accessioned2019-06-14T11:04:51Z
dc.date.available2019-06-14T11:04:51Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationTUREK, V. New Elements of Heat Transfer Efficiency Improvement in Systems and Units [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other62861cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2971
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176052
dc.description.abstractZvýšení efektivity výměny tepla vede k poklesu spotřeby energie, což se následně projeví sníženými provozními náklady, poklesem produkce emisí a potažmo také snížením dopadu na životní prostředí. Běžné způsoby zefektivňování přenosu tepla jako např. přidání žeber či vestaveb do trubek ovšem nemusí být vždy vhodné nebo proveditelné -- zvláště při rekuperaci tepla z proudů s vysokou zanášivostí. Jelikož intenzita přestupu tepla závisí i na charakteru proudění, distribuci toku a zanášení, které lze všechny výrazně ovlivnit tvarem jednotlivých součástí distribučního systému, bylo sestaveno několik zjednodušených modelů pro rychlou a dostatečně přesnou predikci distribuce a také aplikace pro tvarovou optimalizaci distribučních systémů využívající právě tyto modely. Přesnost jednoho z modelů byla dále zvýšena pomocí dat získaných analýzou 282 distribučních systémů v softwaru ANSYS FLUENT. Vytvořené aplikace pak lze využít během návrhu zařízení na výměnu tepla ke zvýšení jejich výkonu a spolehlivosti.en
dc.description.abstractImproved heat transfer efficiency leads to decrease in energy consumption which then results in lower equipment operational cost, reduced emissions, and consequently also lower environmental impact. However, common enhancement approaches such as adding fins or tube inserts may not always be suitable or feasible -- especially in case of heat recovery from streams having a high fouling propensity. Since heat transfer rate depends also on flow field characteristics, fluid distribution, and fouling which can all be greatly influenced by the actual shapes of flow system components, several simplified models for fast and accurate enough prediction of fluid distribution as well as applications for shape optimization based on these models were developed. In addition, accuracy of one of the models was further increased by fine-tuning it using data obtained by evaluation of 282 flow systems in the fluid flow modelling software ANSYS FLUENT. The created applications can then be employed during the design of heat exchange units to improve their performance and reliability.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdistribuce tokuen
dc.subjectpřenos teplaen
dc.subjecttvarová optimalizaceen
dc.subjectzanášeníen
dc.subjectflow distributioncs
dc.subjectfoulingcs
dc.subjectheat transfercs
dc.subjectshape optimizationcs
dc.titleNew Elements of Heat Transfer Efficiency Improvement in Systems and Unitsen
dc.title.alternativeNew Elements of Heat Transfer Efficiency Improvement in Systems and Unitscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-11-02cs
dcterms.modified2013-03-01-10:14:15cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid62861en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:04:51en
sync.item.modts2019.05.18 22:29:58en
dc.contributor.refereeKlemeš,, Jiříen
dc.contributor.refereeOdstrčil, Miloslaven
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record