Show simple item record

Mountain hotel

dc.contributor.advisorMatějka, Liborcs
dc.contributor.authorSibilla, Lubošcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:26:56Z
dc.date.available2019-05-17T06:26:56Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationSIBILLA, L. Horský hotel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75667cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29758
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá návrhom novostavby hotela v horskom prostredí s jedným podzemným podlažím a piatimi nadzemnými. Hotel disponuje 53pokojmi pre hosti na 2-5NP a 2 pokojmi pre zamestnancov na 5NP, to znamená 104 lôžkami. Hotel je vybavený vnútorným bazénom 25x10metrov, vlastnou kuchyňou, jedálňou, saunou, masážami a konferenčnou miestnosťou. Objekt pozostáva zo štyroch dilatačne samostatných celkov – ubytovacie krídla, spoločná prostredná časť a bazén. Strešná konštrukcia je tvorená veľkým dreveným krovom od 2NP až po 5NP, ktorý postupne ustupuje a doplňuje ho 70 vikierov. Sklon strechy je 46° a 23°, ako povrchová krytina je navrhnutý hladký valcovaný titanzinkový plech. Nosný systém celého objektu tvorí nepravidelný monolitický skelet z betónu C30/37 s prepätými prvkami a založený na predpätej železobetónovej doske. Obvodový plášť je tvorený z keramických tvaroviek s prídavnou tepelnou izoláciou vo vnútri a prídavnou na exteriérovej strane zakrytej odvetrávanou fasádou, tvorenou cemento-vláknitými doskami farbou a štruktúrou imitujúcimi prírodný kameň. Dispozične je rozdelené každé poschodie obytné poschodie rozdelené do 2 ubytovacích krídel a centrálnej časti s centrálnym schodiskom a dvoma osobnými výťahmi. V každom ubytovacom krídle sú dve chránené únikové cesty a jeden evakuačný požiarny výťah. V 1NP sa nachádza recepcia, jedáleň, bazénová hala a kancelárie. V 1S sa nachádza wellness centrum pre hostí, technológie pre bazén, strojovňa vzduchotechniky a kuchyňa. V celom objekte sú navrhnuté podhľady rôzneho typu z dôvodu prítomnosti stabilného sprinklerového hasiaceho zariadenia. V bazénovej hale bude akustický podhľad. Vykurovanie bude zabezpečené kombináciou kotolne na biomasu a tepelných čerpadiel hlavne pre podlahové vykurovanie v ubytovacej časti.cs
dc.description.abstractDiploma thesis is focused on design of a new hotel in mountain surrounding with one underground floor and five stories. The hotel has 53rooms for guests from the second to the fifth floor and two rooms for employees of hotel on the fifth floor, what means 106 beds for guests. The hotel is equipped indoor swimming pool 25x10meters, its own kitchen, dining hall, sauna, massages and Conference hall. The object consists of four dilatation units – accommodation sides and common central part and swimming pool. Roof construction is created by huge wooden truss from the second floor to the fifth floor, which sequentially subsides and formed by 70 dormers. Angle of the roof is 46° and 23°, and surface coating is smooth titanium zinc sheet. Load bearing system of whole object is designed as irregular reinforced concrete monolithic skeleton from concrete C30/37 with prestressed elements and based on prestressed reinforced concrete slab. The cladding is designed from ceramic bricks with inner additional insulation and additional insulation on outer surface, which is covered by facade with ventilated air gap, designed from cement-fibers boards, which are by color and structure imitating natural stone. Each accommodation floor is divided into two accommodation sides, central part with central stairs and two personal elevators. Each accommodation side has two protected escape routes and one fire evacuation lift. On the Ground floor, there is the reception, the dining hall, the pool hall and offices. On the underground floor, there is wellness center for guests of the hotel, technologies for the pool, HVAC engine room and kitchen. In all object, there are designed different types of hanging ceilings, because of attendance of stabile sprinkler system. In the pool hall, there will be acoustic hanging ceiling. Heating will be procured by combination of biomass boiler and heat pumps, which will be used mainly for deck heating in rooms in accommodation floors.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHorský hotel Krytý bazén Drevený krov Vikier Základová doska Tepelné čerpadlo Železobetónový monolitický skelet Odvetrávaná fasáda Dilatačné celky Kotol na biomasu VZT strojovňacs
dc.subjectMountain Hotel / Hotel in mountains Indoor swimming pool Wooden truss Dormer Slab Heat pump Reinforced concrete monolithic skeleton Facade with ventilated air gap Dilatation units Biomass boiler HVAC engine roomen
dc.titleHorský hotelcs
dc.title.alternativeMountain hotelen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-28cs
dcterms.modified2014-03-17-08:30:49cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid75667en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:18:08en
sync.item.modts2021.11.12 21:44:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMoravcová, Evacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record