Show simple item record

Residential complex Brno - Reckovice

dc.contributor.advisorHerzan, Radovancs
dc.contributor.authorMráčková, Vandacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:26:57Z
dc.date.available2019-05-17T06:26:57Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMRÁČKOVÁ, V. Obytný soubor Brno-Řečkovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75788cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29780
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o území na okraji městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezeném ulicí Terezy Novákové a Žilkova. V této oblasti je navržen nový obytný soubor, jenž je včleněn mezi stávající zástavbu a prostor armády ČR. Hlavním cílem práce je vytvořit kompaktní zástavbu s dostatečnou hustotou osídlení, která doplní stávající zastavěné území a zajistí kvalitní prostředí pro bydlení a život současných i budoucích obyvatel. Urbanistický návrh respektuje okolní rodinné domy. Převažující blokový charakter nového komplexu je tvořen bytovými domy a pozvolna se přeměňuje na nízkou řadovou zástavbu. V navrženém souboru převažuje obytná funkce, která je doplněna občanskou vybaveností jako např. školkou, sportovišti a základními službami. Urbanistický koncept klade důraz na lidské měřítko, kvalitní veřejné prostranství a celkovou pohodu, živost a bezpečnost v uličním prostoru.cs
dc.description.abstractMaster’s thesis concern with the area on the edge of urban district Brno-Řečkovice a Mokrá Hora which is defined by street Terezy Novákové and Žilkova. In this territory is designed new residential complex which is integrated into existing buildings and area of the Czech Army. The main theme of this projet is created compact housing development with adequate population density which complete current built-up area and guarantee high-quality enviroment for living present and future inhabitants. Urban development respect surrounding houses. New complex has mainly block character which is created by block of flats and transformed into low row houses. In the proposed complex prevail residential function which is supplemented by public facilities like kindergarten, sports grounds and basic services. The urban philosophy put emphasis on human scale, high-quality public space and general contentment, liveliness and safety in street’s area.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobytný souborcs
dc.subjectměstská část Brno-Řečkovice a Mokrá Horacs
dc.subjectkompaktní zástavbacs
dc.subjectbloková zástavbacs
dc.subjectlidské měřítkocs
dc.subjectkvalita veřejného prostranstvícs
dc.subjectživost uličního prostorucs
dc.subjectresidential complexen
dc.subjecturban district Brno-Řečkovice a Mokrá Horaen
dc.subjectcompact housing developmenten
dc.subjectblock built-up areaen
dc.subjecthuman scaleen
dc.subjecthigh-quality public spaceen
dc.subjectliveliness in street’s areaen
dc.titleObytný soubor Brno-Řečkovicecs
dc.title.alternativeResidential complex Brno - Reckoviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-04cs
dcterms.modified2014-03-17-08:31:00cs
thesis.disciplineArchitektura a rozvoj sídelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid75788en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:14:34en
sync.item.modts2020.04.01 02:54:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeIng.arch Kateřina Mališovács
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a rozvoj sídelcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record