Show simple item record

Development of innovative composite systems ETICS on the basis of a new generation of secondary raw materials

dc.contributor.advisorDrochytka, Rostislavcs
dc.contributor.authorKováč, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-22T01:32:29Z
dc.date.available2018-10-22T01:32:29Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKOVÁČ, M. Vývoj netradičních kompozitních systémů ETICS nové generace na bázi druhotných surovin. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75823cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29845
dc.description.abstractTato diplomová práce uplatňuje využití alternativních surovinových zdrojů k vytvoření zateplovacího systému ETICS nové generace pro rodinné domy. V teoretické části se zabývalo vysvětlením pojmu ETICS a výběrem vhodných surovin k jeho inovování. V navazující praktické části byly využity vybrané suroviny k vytvoření nového tepelného izolantu ze slámy a pojícího materiálu z cementu, kaseinového lepidla, bikomponentních vláken a mycelia dřevokazné houby. Na závěr byly naneseny varianty základní vrstvy povrchové úpravy z hliněné a minerální stěrky na novém tepelném izolantu, ze kterých se vybírala optimální varianta. Ze spojení optimálního tepelného izolantu a vhodné základní vrstvy povrchové úpravy byl proveden návrh finální podoby nového zateplovacího systému ETICS.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis applies utilization of alternative raw materials in thermal insulation system of the ETICS of new generation for houses. The theoretical part dealt with the explanation of the ETICS and the selection of suitable raw material for his innovating. In the following practical part were used selected materials to create a new thermal insulation made of straw and binding materials of cement, casein glue, bicomponent fibers and mushroom mycelium. At the end have been applied the variants of base coat of clay and mineral screed on new thermal insulation, from which was selected the optimal variant. From optimal thermal insulation and suitable base coat was conducted proposal of final version of new ETICS.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectETICScs
dc.subjectkontaktní zateplovací systémcs
dc.subjecttepelná izolacecs
dc.subjectodpadcs
dc.subjectdruhotné surovinycs
dc.subjectslámacs
dc.subjectpovrchová úprava.cs
dc.subjectETICSen
dc.subjectthermal insulation systemen
dc.subjectthermal insulationen
dc.subjectwasteen
dc.subjectsecondary materialsen
dc.subjectstrawen
dc.subjectrender coating.en
dc.titleVývoj netradičních kompozitních systémů ETICS nové generace na bázi druhotných surovin.cs
dc.title.alternativeDevelopment of innovative composite systems ETICS on the basis of a new generation of secondary raw materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-28cs
dcterms.modified2014-03-17-08:31:04cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid75823en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:31:43en
sync.item.modts2020.03.31 00:46:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠevčík, Milancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record