Show simple item record

Parking garage in the University hospital in Brno – Bohunice

dc.contributor.advisorPavlíček, Jancs
dc.contributor.authorPučálka, Radoslavcs
dc.date.accessioned2018-10-22T01:31:48Z
dc.date.available2018-10-22T01:31:48Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPUČÁLKA, R. Parkovací garáž u Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75894cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29865
dc.description.abstractV diplomové práci je vypracován návrh vícepatrové parkovací garáže v areálu Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích z důvodu nedostačující kapacity parkovacích stání. Cílem práce je vytvoření dostatečného množství parkovacích stání, která by vyřešila deficit parkovacích ploch a napojení se na ulici Jihlavská. Parkovací garáž je situována na jižní straně areálu Fakultní nemocnice a zajišťuje pěší napojení do nemocnice. Parkovací garáž by měla sloužit jak pro pacienty a návštěvníky, tak i pro zaměstnance nemocnice. Diplomová práce zohledňuje řešení terminálu VHD Nemocnice Bohunice a pro pacienty a návštěvníky nemocnice také navrhuje nemocniční park.cs
dc.description.abstractThe thesis is draft a multi-storey parking garage in the area of University Hospital in Brno Bohunice to insufficient capacity of the parking spaces. The aim of thesis is to create a sufficient number of parking spaces, which would solve the deficit of parking spaces and connecting the street Jihlavská. The parking garage is located on the south side of the University Hospital and ensures pedestrian connections to the hospital. The parking garage should serve for patient, visitors and hospital staff. This thesis takes into consideration the solution of terminal of public transport in Bohunice’s hospital and for patients and visitors to the hospital is also designed park.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectParkovánícs
dc.subjectparkovací garážcs
dc.subjectšroubovitá rampacs
dc.subjectdopravní napojenícs
dc.subjectkapacitacs
dc.subjectvjezdcs
dc.subjectvýjezdcs
dc.subjectvýchodcs
dc.subjectšířka a délka parkovacího stánícs
dc.subjectosobní automobilcs
dc.subjectzeleňcs
dc.subjectsvětlá výškacs
dc.subjectParkingen
dc.subjectparking garageen
dc.subjecthelical rampen
dc.subjecttraffic connectionen
dc.subjectcapacityen
dc.subjectentranceen
dc.subjectdepartureen
dc.subjectexiten
dc.subjectwidth and length of a parking spaceen
dc.subjectcaren
dc.subjectgreenen
dc.subjectheadroomen
dc.titleParkovací garáž u Fakultní nemocnice v Brně Bohunicíchcs
dc.title.alternativeParking garage in the University hospital in Brno – Bohuniceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-29cs
dcterms.modified2014-03-17-08:31:12cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid75894en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:25:32en
sync.item.modts2020.03.31 10:18:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠamánková, Zdeňkacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record