Show simple item record

Design and analysis of membrane roof of a stadium.

dc.contributor.advisorNěmec, Ivancs
dc.contributor.authorLang, Rostislavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:28:00Z
dc.date.available2018-10-21T16:28:00Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationLANG, R. Návrh a výpočet membránové konstrukce zastřešení stadionu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75482cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29900
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou návrhu a výpočtu membránové konstrukce zastřešení stadionu. Jedná se o komplexní inženýrský problém, který v sobě zahrnuje mnoho dílčích složek: hledání počátečního tvaru membrány, staticky i architektonicky vhodné uspořádání systému nosných lan, hospodárné řešení okrajových podmínek (uložení) konstrukce. Všechny složky návrhu se ovlivňují a nelze je řešit bez vzájemné koordinace. Vždy velice záleží na zkušenostech a citu inženýra, jenž takovouto konstrukci navrhuje. Úlohu již není možné řešit dle teorie I.řádu. Rovnováha sil na nedeformované konstrukci, jenž u mnoha projektovaných konstrukcí dává uspokojivé výsledky, by neodpovídala realitě. Je proto nutné uvažovat rovnováhu sil na deformované konstrukci dle teorie velkých deformací. Práce byla zadána s ohledem na záměr firem Ing. Software Dlubal s.r.o. a FEM consulting s.r.o., které spolupracují na vývoji software RFEM, doplnit tento programový systém o modul MEMBRÁNA pro hledání výchozích tvarů membránových konstrukcí. Tato práce má být příspěvkem k vytvoření tohoto modulu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with problem of design and calculation of membrane structure of stadium roof. This is a complex engineering problem, which includes many partial problems: finding of initial form of membrane, statically and architecturally suitable arrangement of catenaries, economical solution of boundary conditions (foundations). All components affect each other and cannot be dealt without mutual coordination. It always greatly depends on the experience and intuition of engineer who design such structure. Task which cannot be resolved according to the theory of the first order. Equilibrium forces on the deformed structure, which in many projected structures gives satisfactory results, did not correspond to reality. It is therefore necessary to consider equilibrium of forces on the deformed structure according to the theory of large deformations. Diploma thesis was entered with regard to the intention of the companies Ing. Software Dlubal s.r.o. and FEM consulting s.r.o., working together to develop software RFEM. These companies plan to complement this program system with a module MEMBRANE for searching of initial shapes of membrane structures. This work is a contribution to the creation of this module.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMembránové konstrukcecs
dc.subjectmembránový stav napjatosti skořepincs
dc.subjectgeometrická nelinearitacs
dc.subjectmodelovánícs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectnumerické metodycs
dc.subjectform-findingcs
dc.subjectminimální plochacs
dc.subjectkatenoidcs
dc.subjectvariační úlohacs
dc.subjectvirtuální prácecs
dc.subjectdiskretizacecs
dc.subjectizotropní pole napětícs
dc.subjectanizotropní pole napětícs
dc.subjectanalogie mýdlových bublincs
dc.subjectMembrane structuresen
dc.subjectmembrane stress state of shellsen
dc.subjectgeometric nonlinearityen
dc.subjectmodelingen
dc.subjectFEMen
dc.subjectnumerical methodsen
dc.subjectform-findingen
dc.subjectthe minimum areaen
dc.subjectcatenoiden
dc.subjectvariation methodsen
dc.subjectvirtual worken
dc.subjectdiscretizationen
dc.subjectisotropic stress fielden
dc.subjectanisotropic stress fielden
dc.subjectanalogy soap bubblesen
dc.titleNávrh a výpočet membránové konstrukce zastřešení stadionucs
dc.title.alternativeDesign and analysis of membrane roof of a stadium.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-29cs
dcterms.modified2014-03-17-08:30:30cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid75482en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:44:03en
sync.item.modts2019.05.18 04:09:48en
dc.contributor.refereeKytýr,, Jiícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record