Show simple item record

Valuation of Economic Risk of Investor in Realization of Investment Project

dc.contributor.advisorHromádka, Vítcs
dc.contributor.authorRusínová, Alenacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:06:15Z
dc.date.available2018-10-21T20:06:15Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationRUSÍNOVÁ, A. Posouzení ekonomického rizika investora při realizaci investičního projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other76068cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29983
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na posouzení ekonomického rizika investora při realizaci investičního projektu. Rozhodnutí investora o realizaci projektu závisí na ekonomických výstupech zjištěných analýzou proveditelnosti, Tyto ekonomické výstupy jsou zatíženy mírou nejistoty, které vyvolává riziko. Proto je třeba riziko řídit. Proces řízení rizika se skládá z fáze analýzy rizika a fáze řízení rizika. Ve fázi analýzy dochází k identifikaci rizik, stanovení významnosti a měření rizika. Ve fázi řízení rizika se zjištěná rizika vyhodnocují a stanovují opatření proti jejich vzniku či snížení dopadu.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on assessing the economic risk for the investor in the implementation of the investment project. An investor's decision on the implementation of the project depends on the economic feasibility analysis identified outputs, these outputs are burdened by economic uncertainty, which raises the risk. Therefore, it is necessary to manage risk. The process of risk management consists of a phase of risk analysis and risk management phase. In the analysis phase is to identify risks, assessments of materiality and risk measurement. In the phase of risk management risks identified evaluate and establish measures to prevent their occurrence or impact.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInvestiční projektcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectčistá současná hodnotacs
dc.subjectindex rentabilitycs
dc.subjectvnitřní výnosové procentocs
dc.subjectdoba návratnostics
dc.subjectidentifikace rizikacs
dc.subjectstanovení významnostics
dc.subjectanalýza citlivostics
dc.subjectměření rizikacs
dc.subjectpravděpodobnostní stromycs
dc.subjectscénářecs
dc.subjectsimulace Monte Carlo.cs
dc.subjectThe investment projecten
dc.subjectrisken
dc.subjectnet present valueen
dc.subjectprofitability indexen
dc.subjectinternal rate of returnen
dc.subjectpayback perioden
dc.subjectrisk identificationen
dc.subjectdetermination of materialityen
dc.subjectsensitivity analysisen
dc.subjectrisk measurementen
dc.subjectprobability treesen
dc.subjectscenariosen
dc.subjectsimulation Monte Carlo.en
dc.titlePosouzení ekonomického rizika investora při realizaci investičního projektucs
dc.title.alternativeValuation of Economic Risk of Investor in Realization of Investment Projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-30cs
dcterms.modified2014-03-17-08:31:29cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76068en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:44:45en
sync.item.modts2019.05.18 07:38:43en
dc.contributor.refereeDvořáčková, Šárkacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record